Odwiedziny na obozie

Serdecznie zapraszamy na odwiedziny 15 lipca. Można przyjeżdżać od godz. 10.00, msza święta zostanie odprawiona o godz. 11.00. Odwiedziny kończą się o godz. 15.00, w trakcie odwiedzin będzie obiad. Podczas odwiedzin zoraganizowana będzie gra na terenie obozu. W trakcie odwiedzin nie zabieramy dzieci poza teren obozu (chyba że wyjeżdżają do domu).
Do obozu najprościej dojechać kierując się do Międzylesia koło Bornego Sulinowa. W Międzylesiu znajdują sie strzałki kierujące na obóz harcerski.