Dzień Polskiej Harcerki

W najbliższą sobotę bierzemy drużyną udział w zbiórce hufca z okazji Dnia Polskiej Harcerki – corocznego święta wszystkich zuchenek, harcerek i wędrowniczek 🙂 Spotykamy się w sobotę 29 września o …

Mamy złoto! Początek roku harcerskiego

Z wielką radością przekazuję informację, że nasza drużyna decyzją komendy chorągwi otrzymała za miniony rok najwyższe miano – Miano Drużyny Złotej Koniczyny! Jest to wynik pracy i działania każdej harcerki …

Zdjęcia

Zachęcamy do zaglądania na galerię szczepu – znajdują się na niej nowe zdjęcia z naszych wyjazdów 🙂

Lody poobozowe

Co roku kilka dni po powrocie z obozu już wyspani, czyści i domyci spotykamy się na tzw. lody poobozowe na Jasnych Błoniach. Zapraszamy wszystkich uczestników obozu jutro o godz. 12.00 …