1. Funkcje pełnione w Związku oznaczane są przy pomocy sznurów funkcyjnych.
2. Funkcje pełnione w Organizacji Harcerek albo Organizacji Harcerzy oznacza się w następujący sposób:
a) w drużynie:
– zastępowa, zastępowy – sznur w kolorze brązowym noszony spod ramienia,
– przyboczna, przyboczny – sznur w kolorze zielonym noszony spod ramienia,
– drużynowa, drużynowy – sznur w kolorze granatowym noszony spod ramienia,
b) w hufcu – sznury w kolorze srebrnym:
– hufcowa, hufcowy – sznur noszony z ramienia,
– zastępczyni hufcowej, zastępca hufcowego – sznur noszony spod ramienia,
– członkinie komendy hufca, członkowie komendy hufca – sznur noszony spod kołnierza,
c) w chorągwi – sznur w kolorze złotym:
– komendantka chorągwi, komendant chorągwi – sznur noszony z ramienia,
– zastępczyni komendantki chorągwi, zastępca komendanta chorągwi – sznur noszony spod ramienia,
– członkinie komendy chorągwi, członkowie komendy chorągwi, Przewodnicząca Komisji Instruktorskiej,
Przewodniczący Komisji Instruktorskiej – sznur noszony spod kołnierza,
d) w Głównych Kwaterach – sznur skórzany w kolorze brązowym:
– Naczelniczka Harcerek, Naczelnik Harcerzy – sznur noszony z ramienia,
– zastępczyni Naczelniczki Harcerek, zastępca Naczelnika Harcerzy – sznur noszony spod ramienia,
– członkinie Głównej Kwatery Harcerek, członkowie Głównej Kwatery Harcerzy, Przewodnicząca Komisji
Harcmistrzyo, Przewodniczący Komisji Harcmistrzowskiej – sznur noszony spod kołnierza,
– współpracownicy Głównych Kwater – suwak skórzany w kolorze brązowym na sznurze oznaczającym
funkcję podstawową, po ogłoszeniu tego faktu w rozkazie,
e) w Kręgu Harcerstwa Starszego – sznur w kolorze granatowym ze srebrnym suwakiem:
– prowadząca, prowadzący – sznur noszony z ramienia,
– vice prowadząca, vice prowadzący – sznur noszony z szyi,
f) szczepowa, szczepowy – sznur w kolorze granatowym noszony z ramienia,
3. Funkcje oraz członkostwo we władzach naczelnych oznacza się w następujący sposób:
a) w Naczelnictwie – sznur skórzany w kolorze białym z białym suwakiem:
– Przewodniczący ZHR – sznur noszony z ramienia,
– wiceprzewodniczący ZHR – sznur noszony spod ramienia,
– pozostali członkowie – sznur noszony spod kołnierza,
b) w Radzie Naczelnej – sznur skórzany w kolorze białym z granatowym suwakiem, noszony spod ramienia,
c) w Komisji Rewizyjnej Związku – sznur skórzany w kolorze białym z czerwonym suwakiem:
– przewodniczący – sznur noszony z ramienia,
– pozostali członkowie, w tym wiceprzewodniczący – sznur noszony spod ramienia,
d) w Sądzie Harcerskim – sznur skórzany w kolorze białym z zielonym suwakiem:
– prezes – sznur noszony z ramienia,
– wiceprezes -sznur noszony spod ramienia,
– pozostali członkowie – sznur noszony spod kołnierza.
4. Funkcje we władzach okręgów oznacza się w następujący sposób:
a) w Zarządzie Okręgu – sznur w kolorze białym:
– przewodniczący -sznur noszony z ramienia,
– wiceprzewodniczący -sznur noszony spod ramienia,
– pozostali członkowie – sznur noszony spod kołnierza,
b) w Komisji Rewizyjnej Okręgu – sznur w kolorze białym z czerwonym suwakiem:
– przewodniczący – sznur noszony z ramienia,
– pozostali członkowie – sznur noszony spod ramienia.
4’. Funkcje we władzach HOPR oznacza się w następujący sposób:
– Komendant Główny HOPR – sznur w kolorze białym pleciony z niebieskim suwakiem noszony z ramienia,
– Pełnomocnik HOPR – sznur w kolorze białym pleciony z niebieskim suwakiem noszony spod ramienia,
– Członek Komendy HOPR – sznur w kolorze białym pleciony z niebieskim suwakiem noszony z szyi,
– Koordynator HOPR – sznur w kolorze białym gładki z niebieskim suwakiem noszony z ramienia,
– Zastępca Koordynatora HOPR – sznur w kolorze białym gładki z niebieskim suwakiem noszony z szyi.
5. Oznaczenie funkcji kapelana – sznur w kolorze fioletowym:
– Kapelan Naczelny Związku – sznur noszony z ramienia,
– kapelan Organizacji Harcerek lub Organizacji Harcerzy – sznur noszony spod ramienia ze skórzanym
suwakiem,
– kapelan okręgu – sznur noszony spod ramienia z białym suwakiem,
– kapelan chorągwi – sznur noszony spod ramienia ze złotym suwakiem,
– kapelan hufca – sznur noszony spod ramienia ze srebrnym suwakiem,
– kapelan obwodu, szczepu, drużyny – sznur noszony spod ramienia.
6. W przypadku pełnienia jednocześnie kilku funkcji na mundurze noszone jest oznaczenie funkcji
najwyższego szczebla.

Dodaj komentarz