8 SDH Suma Sił » Funkcje harcerskie

8 Szczecińska Drużyna Harcerek "Suma Sił"

im. Ireny Kowalskiej-Wuttke ps. Irka

Funkcje harcerskie

Funkcje harcerskie

Funkcje harcerskie w ZHR występują na wszystkich poziomach harcerskiej struktury, tzn. od zastępów po Naczelnictwo ZHR. Funkcje są zróżnicowane pod względem obowiązków i wynikają z systemu zastępowego oraz z potrzeb danych jednostek.

Oznaczenie funkcji pełnionych w Organizacji:

zastępowa – brązowy sznur spod ramienia, przyboczna – zielony sznur spod ramienia, drużynowa – granatowy sznur spod ramienia, drużynowa Gromady Zuchowej – błękitny sznur spod ramienia, komendantka szczepu – granatowy sznur z ramienia, hufcowa – srebrny sznur z ramienia, zastępca hufcowej – srebrny sznur spod ramienia, członkini komendy hufca – srebrny sznur z szyi, komendantka chorągwi – złoty sznur z ramienia, zastępca komendantki chorągwi – złoty sznur spod ramienia, członkini komendy chorągwi – złoty sznur z szyi, naczelniczka – skórzany sznur z ramienia, zastępca naczelniczki – skórzany sznur spod ramienia, członkini naczelnictwa – biały sznur z szyi, przewodniczący/ca Okręgu – biały sznur z ramienia, zastępca/czyni przewodniczącego Okręgu – biały sznur spod ramienia, przewodniczący Rady Duszpasterskiej Związku – fioletowy sznur z ramienia, kapelan – fioletowy sznur spod ramienia, przewodniczący/ca Komisji Rewizyjnej Związku – biały, pleciony sznur z amarantową beczką z ramienia, zastępca przewodniczącego/cej Komisji Rewizyjnej Związku – biały, pleciony sznur z amarantową beczką spod ramienia, członek/kini Komisji Rewizyjnej Związku – biały, pleciony sznur z amarantową beczką z szyi, prezes Sądu harcerskiego – biały, pleciony sznur z zielonym suwakiem.

Funkcje w jednostkach i funkcje obrzędowe Powszechne są też funkcje nie opisywane przez regulaminy ZHR i zależne tylko od potrzeb i możliwość lub wynikające z unikalnej obrzędowości danej jednostki, zwłaszcza w zastępach i drużynach, ale również na kolejnych poziomach struktury ZHR.

Przykładowe funkcje w poszczególnych jednostkach:

kronikarka kwatermistrzyni sprzętowa kwatermistrzyni finansowa fotografka webmasterka sanitariuszka / piguła

Funkcje takie zazwyczaj nie mają swoich odznaczeń, chyba że wynika to z unikalnej obrzędowości. Decyzje o przyznawaniu poszczególnych funkcji należą do osoby kierującej daną jednostką lub osób decyzyjnych, lecz często przyznanie danej funkcji wynika z działań spontanicznie rozpoczętych lub dokonań danej osoby. Funkcje mogą być też narzędziem metodycznym – mogą stanowić nagrodę i motywować do dalszej pracy i rozwoju.