8 SDH Suma Sił » Prawo i Przyrzeczenie harcerskie

8 Szczecińska Drużyna Harcerek "Suma Sił"

im. Ireny Kowalskiej-Wuttke ps. Irka

Prawo i Przyrzeczenie harcerskie

Przyrzeczenie Harcerskie

Przyrzeczenie harcerskie Mam szczerą wolę całym życiem  pełnić służbę Bogu i Polsce,  nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną Prawu Harcerskiemu

Prawo Harcerskie

1. Harcerka służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki. 2. Na słowie harcerki polegaj jak na Zawiszy.  3. Harcerka jest pożyteczna i niesie chętną pomoc bliźnim.  4. Harcerka w każdym widzi bliźniego, a za siostrę uważa każdą inną harcerkę.  5. Harcerka postępuje po rycersku.  6. Harcerka miłuje przyrodę i stara się ją poznać.  7. Harcerka jest karna i posłuszna rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.  8. Harcerka jest zawsze pogodna.  9. Harcerka jest oszczędna i ofiarna.  10. Harcerka jest czysta w myśli, mowie i uczynkach: nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.