Barwy – żółcień i błękit – to kolory słońca i nieba. Oznaczają one pogodę ducha i radość życia. 
Dwie gwiazdki oznaczają Prawo i Przyrzeczenie Skautowe. 
Trzy części koniczynki oznaczają trzy części Przyrzeczenia Skautowego: na służbę Bogu, ludziom i Ojczyźnie. 
Płomień jest płomieniem miłości do ludzi. 
Krąg symbolizuje doskonałość i wspólnotę. 
Na koniczynce, podobnie jak na lilijce skautowej, umieszczona jest igła kompasu.

Dodaj komentarz