Przyrzeczenie Harcerskie

Przyrzeczenie harcerskie Mam szczerą wolę całym życiem  pełnić służbę Bogu i Polsce,  nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną Prawu Harcerskiemu

Prawo Harcerskie

1. Harcerka służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. Na słowie harcerki polegaj jak na Zawiszy. 
3. Harcerka jest pożyteczna i niesie chętną pomoc bliźnim. 
4. Harcerka w każdym widzi bliźniego, a za siostrę uważa każdą inną harcerkę. 
5. Harcerka postępuje po rycersku. 
6. Harcerka miłuje przyrodę i stara się ją poznać. 
7. Harcerka jest karna i posłuszna rodzicom i wszystkim swoim przełożonym. 
8. Harcerka jest zawsze pogodna. 
9. Harcerka jest oszczędna i ofiarna. 
10. Harcerka jest czysta w myśli, mowie i uczynkach: nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

Dodaj komentarz