Ochotniczka – Młodzik Tropicielka – Wywiadowca Samarytanka – Ćwik Wędrowniczka – Harcerz Orli Harcerka Rzeczypospolitej- Harcerz Rzeczypospolitej

Przewodniczka – Przewodnik GRANATOWA PODKŁADKA Podharcmistrzyni – Podharcmistrz ZIELONA PODKŁADKA Harcmistrzyni – Harcmistrz CZERWONA PODKŁADKA

ochotniczka 11-13 lat tropicielka 13-14 lat samarytanka 15-17 lat wędrowniczka 17-19 lat Harcerka Rzeczypospolitej powyżej 19 lat

pwd od 18 lat i wędr. phm 2 lata stopnia istruktorskiego hm 5 lat stopnia instruktorskiego

Dodaj komentarz